JA slide show

TNTT Toronto

You are here: Trang Nha`

Lịch Sinh Hoạt

Hội Đồng Giám Mục Canada

Canadian Conference of Catholic Bishops - What's New
The CCCB is the national assembly of the Bishops of Canada.
 • Concluding pastoral message of the 2014 Synod on the Family

  Durocher Synode Famile 2014The Synod Commission in charge of the concluding pastoral message has released the Final Message on October 18, 2014, at end of the III Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops. The President of the Commission was His Eminence Gianfranco Cardinal Ravasi, President of the Pontifical Council for Culture. There were seven other members on the Commission for the pastoral message, including the Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau and President of the Canadian Conference Catholic Bishops (CCCB).

  Link to Message of the Synod Assembly to the families 
  Link to the interview of Archbishop Durocher with KTO-TV (in French only)

 • 2014 Message to mark the Hindu celebration of Deepavali

  His Eminence Jean-Louis Cardinal Tauran, President of the Pontifical Council for Inter-religious Dialogue, has issued his annual message to mark the Hindu celebration of Deepavali. The text is entitled Christians and Hindus: Together to foster a culture of "inclusion". Deepavali (also called Diwali) celebrates the victory of truth over falsehood, light over darkness, life over death, good over evil. The celebrations last three days and mark the beginning of a new year, a time for family reconciliation, especially among brothers and sisters, and adoration of the Divine. The date for the feast can vary. Hindu communities in Canada begin their celebrations of Deepavali this year on October 22.

  Link to the Message

 • International Congress on the 100th Anniversary of the First World War

  The Pontifical Committee for Historical Sciences is holding, from October 15 to 17, 2014, in Rome, an International Congress on the theme "Useless Slaughter: Catholics and the Holy See in the First World War". Organized in collaboration with the Hungarian Academy in Rome and the Commission Internationale d'histoire et d'études du christianisme, the congress is offering "the opportunity to review the historiography with particular attention to the commitment of Catholics and the Holy See in the conflict."

  Link to the program (In Italian only)

 • Video Message from the CCCB President while at the Synod on the Family

  The Most Reverend Paul-André Durocher, Archbishop of Gatineau and President of the Canadian Conference of Catholic Bishops (CCCB), has recorded the following message while in Rome as a member of the Synod of Bishops on the Family until October 19, 2014. The production of this video has been possible thanks to the collaboration of Communications et Société, Salt + Light Television, and the Catholic News Service (CNS).

  Video link

Chia Sẻ Cảm Nghiệm

 • Bài Giáo Lý 10 của ĐTC Phanxicô về Hội Thánh: Hội Thánh như Tân Nương chờ đợi Tân Lang
  Hội Thánh như Tân Nương chờ đợi Tân Lang “Đối với một Kitô hữu, hy vọng là chờ đợi, chờ đợi một cách nhiệt thành và đam mê sự hoàn thành cuối cùng và dứt khoát của một mầu nhiệm, mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa, trong đó chúng ta được tái sinh và […]
 • Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.
  Chủ Nhật 29 Thường Niên, Năm A.  Theo lẽ công bằng chúng ta phải trả cho tha nhân những gì thuộc về họ. Khi chúng ta nộp thuế cho chính phủ là chúng ta trả cho chính phủ những gì họ đã phục vụ chúng ta: trật tự công cộng, giao thông, y tế … […]
 • Của Thiên Chúa Trả Cho Thiên Chúa
  Người Do Thái muốn gài bẫy Chúa nên đưa ra câu hỏi hóc búa. Không ngờ Chúa trả lời thật khôn ngoan: “Của César trả cho César, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa”. Với câu trả lời này, Chúa Giêsu minh định hai điều: Thứ nhất: Tôn giáo và chính trị tách biệt nhau. […]
 • Suy Niệm Chúa Nhật 29 Thường Niên – Năm A
  Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nêu lên một vấn đề thật tinh tế: mối tương quan giữa công dân trần thế và công dân Nước Trời. Isaiah 45:1,4-6 Bài đọc I trích từ I-sai-a đệ nhị. Vị ngôn sứ an ủi những người lưu đày ở Ba-by-lon. Ông đoán thấy vua Ky-rô của nước […]
Your Ad Here